Udział w projektach EU

NAAILY Sp. z o.o. realizuje projekt   Doradztwo przy opracowaniu prototypu/wersji demonstracyjnej rozwiązania innowacyjnego, wyrobu lub usługi polegającej na opracowaniu prototypu kasety kolorystycznej z systemem anty dry’’

 w ramach:
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20

Numer projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-2531/20

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa NAAILY Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej mającej wesprzeć przedsiębiorstwo w procesie wprowadzania na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu. Firma NAAILY Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na rozszerzenie zakresu swojej działalności. Uzyskana wiedza pozwoli wykorzystać ją przy produkcji wysokiej jakości produktów dla branży beauty. Dzięki temu firma NAAILY Sp. z o.o. zdobędzie większą rozpoznawalność marki na rynku, zyska przewagę konkurencyjną. To zapewni wzrost rentowności przedsiębiorstwa  przyczyni się do rozwoju gospodarczego w regionie. 

Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 46 000,00 PLN. 

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 100,00 PLN.